Parta

KDO JSME

Aerobikový klub založený v roce 2012.

ČÍM SE ZABÝVÁME

Rekreační cvičení s dětmi, pomáháme jim získávat kladný vztah k pohybovým aktivitám a pravidelnému cvičení, zlepšení fyzické kondice, pohybové koordinace a rytmiky. Trenérské vedení sportovců směřující k podávání špičkových výkonů na různých typech soutěží.

NAŠE CÍLE

Účast na republikových a mezinárodních soutěžích pořádaných Českým svazem aerobiku, fitness a tance, Fisaf.cz. Pěstování a podpora týmového ducha při sportu.